Posts Tagged: livesteam bán hàng
Tháng Mười 30, 2021
Livestream bán hàng, Heinz tăng doanh số mùa Halloween

Vào cuối tháng 10, công ty Heinz đã làm việc với chuyên gia thương mại điện tử Firework để đưa người xem vào bên trong cửa hàng pop-up Halloween của mình ở Santa Monica, California. Những người theo dõi chương trình livestreams có thể mua trang phục xác[…]

Read More

Archives